گردشگری هنجارشکن حلق

در تعطیلات اخیر تصاویری از تعدادی مسافر با پوشش نامتعارف تو حال قایق سواری در سد لفور واقع در منطقه سوادکوه از توابع استان مازندران منتشر شد که اول با واکنش معصوم جمعه بابل و سپس مقامات دادستانی استان مازندران مواجه شد و از احضار فدایی مسئولان آن منطقه و دستگیری یکی از عوامل این هنجارشکنی، وقوف داده شد. این تصادف انتقاد علی مطهری پلیس مجلس را همچنین برانگیخت. او داخل یک پیام توئیتری از وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواسته حیات نسبت به این قانون شکنی پاسخگو باشند.

اما تیموری، معاون گردشگری نیز تو نفوذ کردن به انتقادهایی که باخبر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درون ماجرای سد لفور شده است، به ایسنا گفت: مملکت گردشگری اخلاق مدار است. خیر عزب تو ایران، بلکه درون سطح بین المللی و برای آن کدهای اخلاقی طراحی شده که به خشکی امدن این بن بوسیله جامعه محلی وعظ می نرم خدمات لایق به گردشگر بدهد و در عین حال گردشگر را ملزم می نرم به قوانین، عرف و هنجارهای جامعه محلی و میزبان احترام بگذارد.

او با اظهار این که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره به کدهای اخلاقی گردشگری پایبند بوده و از اجتماع میزبان و مهمان همچنین خواسته که متعهد باشند، تصریح کرد: گردشگری هنجارشکن نیست و عرف، قوانین و باورهای محلی را نادیده نمی گیرد و متن آن نیز این هنجارشکنی ها را تأیید نمی کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: زمانی که آن ائتلاف در سد لفور رخ داد، قطعاً مقامات قضائی تجسس کرده و به این نتیجه روان اند که محل حادثه آن ناهنجاری در حوزه اصالت و نفوذ اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نبوده و مسئولیت آن از وارستگی عمل و نظارت این راه اندازی خارج بوده است.

وی افزایش کرد: از طرفی آن افراد هنجارشکن نیز درون قالب آژانس مسافرتی به این سد سیر تکاملی نکرده و یا راهنمای تیشه همراه آن ها نبوده که از این دیدن مسئولیتی خبردار موسسه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای برخورد با خاطیان، باشد.

تیموری اقرار کرد: داشتن این مقصود از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای پاسخگویی درون این ماجرا مثل این می ماند که در جاده چالوس که اتفاقاً پایه گردشگری است، تصادفی رخ دهد، ولی از این اداره مراد داشته باشند که پاسخگوی تصادم رخساره داده باشد. پیدا است که هر دستگاهی مسئولیتی دارد و مطابق با آن باید گرایش داشت.

او افزود: در ماجرایی که ارتباطی با حوزه گردشگری ندارد شاید نشانه شهود انگشت اتهام به سمت آن، کمی شتابزدگی باشد. متأسفانه بارها پیش آمده، اتفاقی که کوچک ترین ارتباطی به مملکت گردشگری نداشته را با نام آن گره زده اند و طولانی تقلا ها را خراب کرده اند. راه اندازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از وسیله های نظارتی درخواست می نرم وارد موضوع شوند و اذن ندهند این اتفاقات تکرار شود.

کمک گردشگری بعد اظهار کرد: زمانی که اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را درون ماجرای بند لفور زیر سوال می بردند، آیا کسی این موضوع را مطرح یا تجسس کرد که وزارت نیرو به خشکی امدن چه اساسی در این سد فرمان گردشگری انجام می دهد؟! به جای مطالعه این مسائل، دایره میراث فرهنگی و گردشگری را کوچکتر سوال بردند.

تیموری در پاسخ به این سوال که آیا در موضوع آموزش جامعه محلی، دستگاه های مرتبط و مسافران، کمینه کاری هایی نشده که تماشاگر چنین اتفاقی بوده ایم؟ گفت: فرهنگ گردشگرپذیری و گردشگری متجاوز فراخ است و به امکانات زیادی حاجت دارد، قطعاً همکاری رسانه ها و مایه های فرهنگی را می طلبد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با وجود این طور گستردگی و طیف فراخ انسان ها، بوسیله تنهایی قادر بوسیله انجام این فرمان محو.

انتهای پیام