آیین سنتی گل غلتان نوزادان تو سمنان

آئین گل غلتان بچه یکی از سنت های دیرینه در استان سمنان است که تو اولین بهار زندگی نوزاد برگزار می شود، انسان این دیار بر این باورند اجرای این مراسم بخاطر نوزادان سبب شادابی، طراوت و سلامت آنان می شود. در این آئین، نسوان و مادران، نوزادان درون پارچه ای تمیز می خوابانند و هنگام مراسم زیبایی همراه با شعر خوانی و اجرای موسیقی محلی غلتاندن نوزادان درون گل را انجام می دهند. آئین گل غلتان نوزادان یکی از رسومات عتیقه این استان به نشانی اثر معنوی داخل سال ۸۹ ۱۳ در فهرست آثار ملی سرزمین به ثبت رسیده است. مسعود محقق ۳ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۳:۰۷