آیین سنتی «گرگیعان» در شبیشه اهواز

همه ساله همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) مراسم باستانی و کهن «گرگیعان» برگزار می شود. «گرگیعان» خواه «قرقیعان» نام یک آئین سنتی مد بین مردم تازی استان خوزستان، هرمزگان و کشورهای عربی نظیر عراق است که در نصف ماه رمضان توسط کودکان انجام می شود. کودکان با پوشیدن شکل های ابتکاری و محلی یعنی دشداشه برای پسران و عبا بخاطر دختران، به مسکن های مختلف می روند و عیدی و عسل می گیرند. علیرضا محمدی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۱